Predstavitev

Društvo upokojencev Hrastnik

Starost je obdobje v človekovem življenju, ki prinaša vrsto tegob, je pa tudi življensko obdobje, ko nam ni treba naravnati ure, da ne bomo zamudili službe. Bil je čas, ko smo bili otrokom trdna opora v odraščanju in opora pri njihovih teževah, a sedaj je neopazno prišel čas, ko mi iščemo pomoč in podporo pri njih. A kljub vsemu je naše društvo, ki deluje od leta 1951 zelo razvejano z dejavnostmi na različnih področjih.

Društvo upokojencev Hrastnik je član Zasavske pokrajinske zveze DU s sedežem v Trbovljah in zveze  DU Slovenije ( ZDUS ).

Društvo  zajema dejavnosti na humanitarnem področju ,ki ga podeli v letu  2006 MINISTRSTVO ZA DELO ,DRUŽINO IN SOCIALNE  ZADEVE pod zaporedno številko HO-SD-036

–  vodimo evidenco članov dveh posmrtninskih skladov

–  smo vključeni v projekt Starejši za starejše

–  organiziramo srečanje  s stanovalci Doma starejših ( marec , junij, september in december )

–  organiziramo izlete in letovanje članov v hotelu Delfin  v Izoli

–  v društvu imamo pletilsko sekcijo

–  ob smrti članov razobesimo žalno zastavo in poskrbimo ,da je ob pogrebni svečanosti prisoten praporščak s praporom društva

–  skrbimo za zapolnitev stanovanj , ki so v lasti nepremičninskega sklada ZPIS -Ljubljana

– ob uradnih urah ,ki jih imamo ob ponedeljkih , sredah in petkih od 9.00  – 11.00 ure nudimo informacije o mestu in vsebini uveljavljanja pravic.

Na področju športa in rekreacije imamo naslednje sekcije:

  • Kegljanje
  • Balinanje (  moški in ženske )
  • Pikado ( moški in ženske  )
  • lov rib s plovcem

Tekmovanja organiziramo med društvi ZPZ DU  ( Litija, Šmartno pri Litiji, Zagorje, Trbovlje Hrastnik, Dol pri Hrastniku in Radeče.

Kultura

Na kulturnem področju imamo sekcijo ročnih del-marjetica, ki delujejo od leta 1983 ( kar 35 let ).

Šport

Na športnem področju delujejo tako ženske kot moški ekipe:

  • kegljači – moški
  • balinanje – možki in ženske
  • pikado – moški in ženske
  • ribiči – moški

Sociala

Na tem področju poskušamo pomagati našim občanom in upokojencem starejšim nad 69 let s programom – projektom “Starejši za starejše”, ki je dobil leta 2017 priznanje Državljan Evrope.

Izletništvo

V okviru te skupine organiziramo izlete in letovanja po domovini in tujini.

Stanovanja

Skrb za zapolnitev stanovanj v lasti nepremičninskega sklada – PIZ ( Pokojninsko invalidsko zavarovanje).