MEDNARODNI DAN PROSTOVOLJSTVA

Pred skoraj tridesetimi leti smo vsi prostovoljci in prostovoljke dobili svoj dan v letu. Organizacija združenih narodov je namreč leta 1985 za mednarodni dan prostovoljstva razglasila 5. december.

ČESTITKA VODSTVA ZDUS

Prostovoljke in prostovoljci so pomemben del ZDUS. V preteklem letu smo imeli evidentiranih več kot 42 tisoč prostovoljcev, ki so skupaj opravili nekaj manj kot 5.730.000 prostovoljskih ur.

Da smo v ZDUS zavezani prostovoljstvu, potrjuje tudi dejstvo, da smo najštevilčnejša nevladna organizacija s humanitarnim poslanstvom, ki že sedemnajsto leto izvaja socialno-varstveni program Starejši za starejše, v katerem 3.500 prostovoljcev, ki nudijo pomoč in storitve uporabnikom starejšim od 69 let.

Vodstvo ZDUS prostovoljkam in prostovoljcem iskreno čestita ob mednarodnem dnevu prostovoljstva.

FORUM PROSTOVOLJSTVA

Slovenska filantropija je v četrtek, 3. 12. 2020, pripravila Forum prostovoljstva z naslovom Vloga prostovoljstva v dolgoživi družbi.

»Prostovoljstvo je prepoznano kot pomembna aktivnost, ki omogoča široko vključevanje ljudi v družbene procese in zvišuje kakovost bivanja vseh ljudi v skupnosti. Pomembno je vzpodbujanje in omogočanje vključevanja ljudi v prostovoljstvo v vseh življenjskih obdobjih. Ko govorimo o dolgoživi družbi, velikokrat razmišljamo predvsem o starejših, pa vendar je za kakovostno življenje ljudi v ‘dolgoživi družbi’ pomemben način življenja od otroštva do starosti. Družbe z največ stoletniki so tiste, ki starejšim ne odvzemajo vloge v družbi in praviloma starejših ne odrivajo v posebne institucije za starejše. Prostovoljstvo starejšim omogoča uporabo pridobljenih znanj in izkušenj, omogoča jim, tudi po odhodu v pokoj, vpetost v družbeno življenje, preprečuje občutek osamljenosti in izolacije. Na ta način ohranja in krepi telesno in duševno zdravje ter vpliva na dobro počutje. Preko prostovoljstva starejši prevzemajo novo družbeno vlogo, ki jo, kot družbena bitja, potrebujemo vsi ljudje, še zlasti takrat, ko se nam ena vloga izteče, ko se na primer otroci osamosvojijo, še bolj pa ob odhodu v pokoj.« (Tereza Novak, direktorica Slovenske filantropije)

Na spletni okrogli mizi so sodelovali:

  • Vladimir Prebilič, župan občine Kočevje,
  • Jerica Laznik, mentorica na programu Starejši za starejše, Zveza društev upokojencev,
  • Anu Kahuna, vodja programa Zavoda Sopotniki,
  • dr. Jana Mali, Fakulteta za socialno delo.

 

V okviru okrogle mize smo predstavili več dobrih praks podpore in organiziranja prostovoljskih aktivnosti starejših in za starejše. Govorili smo o vlogah različnih družbenih struktur pri uresničevanju nacionalne Strategije dolgožive družbe. O tem, kaj je naloga države, lokalnih skupnosti, javnih zavodov, nevladnih organizacij in posameznikov različnih generacij pri organiziranju in podpori širokega vključevanja ljudi v prostovoljske aktivnosti, katerih namen je soustvarjanje dolgožive družbe, ki temelji na povezani skupnosti in kakovostnem življenju vseh posameznikov v skupnosti. Okroglo mizo je povezovala Tereza Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije.

Zbrane je nagovoril gospod Cveto Uršič, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Kot del foruma so svoje videnje in izkušnje prostovoljstva s prispevki podali prostovoljci in strokovnjaki, ki delujejo na področju dolgožive družbe:

  • Ana Cajnko: Pomoč prostovoljcev osebam z demenco
  • Anica Mikuš Kos, dr. med.: Prostovoljsko delo – korist zame, za druge, za skupnost
  • Darko Krajnc: Prostovoljstvo kot priložnost medgeneracijskega sobivanja
  • Mateja Kožuh Novak: Prostovoljstvo starejših – bogastvo slovenske družbe
  • Tadeja Rajk in Tatjana Plahuta: Program DCA uresničujemo s prostovoljstvom
  • dr. Zvezdan Pirtošek: Prostovoljstvo in empatija, preplet družbe in biologije

»Osebe z demenco vsaj toliko kot osnovno nego in zdravila potrebujejo bližino drugega, socialne stike in druženja, kar jim lahko omogočajo prav primerno usposobljeni prostovoljci.« (Ana Cajnko, predsednica društva RESje)

»Skrbi za stare ljudi, še posebej mehkega dela – emocionalnega, psihosocialnega, dostojanstvenega – si ne moremo predstavljati brez angažmaja civilne družbe, posameznikov vseh starosti.« (Anica Mikuš Kos, predsednica Slovenske filantropije)

»Prostovoljstvo starejših ima pomembno vlogo za vzdrževanje aktivnosti, vključenosti, ohranjanja in gradnje socialne mreže ter osebno izpolnitev v smislu pomembnosti za druge in družbo.« (Darko Krajnc, vodja Hiše Sadeži družbe Murska Sobota)

»Učinki prostovoljstva starejših so vidni in oprijemljivi in škoda je, da jih država ne uporabi bolje ter da sistemsko in finančno ne podpre programov, ki dvigujejo kakovost življenja starejših.« (Mateja Kožuh Novak, upokojena zdravnica in borka za pravice starejših)

»Prostovoljci in uporabniki vzpostavljajo nove odnose, bolje skrbijo zase, si nudijo podporo, se drug ob drugem učijo, krepijo povezanost in samostojnost, ohranjajo aktivno vključenost na različnih področjih in tako poskrbijo za kakovost svojega življenja.« (Tadeja Rajk, strokovna sodelavka Dnevnega centra aktivnosti za starejše Ljubljana)

»Prostovoljstvo ima pri obravnavi starejših prav posebno vlogo. Z negovanjem prostovoljstva postajamo vse bolj humana družba. Empatija prostovoljca lahko obogati z izkušnjo drugega sveta, ki ga bo nekoč sam živel, in se ga dotakne z njegovo modrostjo.« (prof. dr. Zvezdan Pirtošek, nevrolog in predstojnik katedre za nevrologijo na ljubljanski medicinski fakulteti.)

Čeprav je letošnji forum potekal brez druženja, ki je bilo vselej prijetno, verjamemo, da smo vsi skupaj dodali delček svojega znanja k boljši, bolj vključujoči družbi prihodnosti.

Verjetno ste opazili, da mednarodno dan prostovoljstva simbolično sovpada z dnem, ko Miklavž na večer tradicionalno obdaruje otroke in simbolizira darežljivost.

Prostovoljke in prostovoljec, ki delamo v programu Starejši za starejše v Hrastniku se s svojimi pridobljenimi izkušnjami, znanjem, empatijo, znanstvi in stkanimi prijateljstvi, ob tej priliki obračamo na vas, dragi upokojenci in upokojenke, da se nam pridružite in verjemite mi, da boste s tem veliko naredili zase, sosede in sokrajane,ki bodo vašo pomoč potrebovali. In zopet bom uporabila moton našega programa –  »Danes bom jaz pomagal tebi, jutri bo kdo mlajši pomagal meni.«

 

Pripravila:  Jerica Laznik

 

 

 

 

Dodaj odgovor