Sklad solidarnostne posmrtninske samopomoči

Pod okriljem Društva upokojencev Hrastnik deluje Sklad solidarnostne posmrtninske samopomoči, v katerega so združena še društva upokojencev Dol pri Hrastniku, Sedraž, Rimske Toplice, Zidani most, Radeče. Članarina se pobira enkrat letno v višini 22 € za leto 2023 od januarja do marca. Plačilo je direktno na sedežu Sklada, Naselje Aleša Kapla 6 a, Hrastnik ali z bančnim nakazilom na račun sklada št.            SI56 6100 0000 4245 940.

Sklad je bil ustanovljen leta 1997 z namenom zbiranja sredstev zaposlenih in članov društev upokojencev, ki so pristopili k članstvu v Skladu, na enem računu, iz katerega se ob smrti člana svojcem izplača 510 € za leto 2023 pod pogoji, zapisanimi v Pravilih delovanja Sklada. Sklad vseskozi  skrbno in odgovorno gospodari z sredstvi in ima na razpolago letno  sredstev za izplačilo okrog 150 članom.

S sprejetimi Pravili delovanja sklada, vodi sklad predsednik UO, nadzor dela sklada pa izvaja  nadzorni odbor sklada. Vsi organi Sklada, skupščina, upravni odbor in nadzorni svet so sestavljeni proporcionalno iz članov društev in tistih podjetij in zavodov, ki so se pridružili skladu.

V Skladu verjamejo, da mladi, ki so šele začeli z delom, o tem še ne razmišljajo. A kljub temu ima v današnjih časih solidarnost velik pomen, tako kot so se tega zavedali zaposleni in upokojenci leta 1997, ko je bil sklad ustanovljen.

V upanju, da smo vam približali delovanje Sklada solidarnostne posmrtninske pomoči vas nadvse prijazno vabimo, da se pridružite vsem, ki so že desetletja odgovorni in solidarni, ter se odločite za članstvo v Skladu.

Za dodatne informacije so na razpolago na e- naslovu: sklad.sps.hrastnik@kabelnet.net ali v  času uradnih ur na telefonski številki: 03 56 41 020 ali mobilni 040 708 208 Anita.   

 

                                                                                       UO Sklada