PROGRAM DELA ZA LETO 2024

Mesec :   JUNIJ

Programske naloge:

Uradne ure :  ponedeljek, sreda, petek od 9.00 –  11.00 ure

Druženje v mladinskem centru – četrtek ( od 9.00 –  11.00 ure ) projekt S za Starejše

športna srečanja : športna tekmovanja- balinanje M,Ž

Udeležba na tekmovanjih krajevnih praznikov KS Steklarna, KS Dol pri Hrastniku

Letovanje Šmarješke toplice  16.06.- 21.06.2024

 

S prijaznimi pozdravi in vse dobro.

Branka Skaza Roglič

Predsednica DU Hrastnik