PROGRAM DELA ZA JUNIJ

Društvo upokojencev Hrastnik

Naselje  Aleša Kaple 6/a

MESEC : JUNIJ

Programske naloge

Uradne ure: ponedeljek ,sreda, petek  od 9.00 – 11.00 ure

Pobiranje članarine  DU in SKLAD-a  POSMRTNINSKE  SAMOPOMOČI.

PRI PLAČILU SE BO STROGO UPOŠEVALO NAVODILA NIJZ-a ( maska, razkuževanje  rok in varnostna razdalje med čakajočimi vsaj 1,5 m )

Počasi ,počasi se vračamo v trnice normalnega življenja.

Regijsko tekmovanje v pikadu 15.06.2021 v  več namenskemu družbenemu objektu Podkraj 91/a ( ob 9.00uri )

Regijsko tekmovanje v kegljanju 17.06.2021 v kegljišču na  Novem logu ( ob 10.00 uri )

S prijaznimi pozdravi in ostanimo zdravi.

Branka Skaza Roglič

Predsednica DU